(Leestijd: 1 - 2 minuten)

Behandeling van kanker

Iemand die een behandeling voor de ziekte kanker ondergaat, kan te maken krijgen met bijwerkingen. Een behandeling met chemotherapie of doelgerichte therapie kan bijvoorbeeld bijwerkingen geven een de nagels en huid van de voeten. Ook kan de lichamelijke weerstand in een bepaalde periode van de behandeling laag zijn. Voor de voetzorgverlener is het van belang te weten wanneer zo’n periode zich voordoet, omdat bepaalde handelingen dan niet verricht mogen worden.

Bent u kankerpatiënt, dan is het van belang dat u een oncologisch voetzorgverlener laat weten dat u onderbehandeling bent. Meld wanneer de laatste chemokuur of bestraling heeft plaatsgevonden en wie uw oncologisch behandelaar en huisarts zijn. Een kankerpatiënt mag namelijk niet zonder meer een voetzorg traject ondergaan.

Signaalfunctie

De huid en de nagels hebben belangrijke signaalfunctie. Veranderingen kunnen een indicatie zijn voor verwijzing naar het oncologisch behandelteam. Een oncologisch voetzorgverlener kan hierin een belangrijke rol vervullen.

Oncologisch voetzorg behandeling

Een oncologisch voetzorg behandeling kan bestaan uit: het verwijderen van pathologisch eelt, het dunner frezen van verdikte nagels, het reguleren van ingegroeide nagels en het repareren van gespleten nagels. 

Deze informatie is van algemene aard en is bedoeld om een kankerpatiënt een beeld te geven van de zorg en de voorlichting die hij/ zij kan verwachten. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.